MELDINGENFORMULIER FOBO INCIDENTEN JGZ


Een FOBO incident is een incident in de dienstverlening met (mogelijk) schadelijke gevolgen voor de cliënt. Niet bedoeld zijn:

  • klachten van de cliënt (hiervoor is een klachtenprocedure)
  • agressieve incidenten (hiervoor is een meldingsprocedure agressie)
  • incidenten waarbij medewerkers schade ondervinden (dit zijn ARBO ongevallen)
  • incidenten waarbij bij dienstverleners of dienstafnemers schade aan persoonlijke eigendommem is ontstaan